Đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS. Hoàng Thị Hương Giang

Ngày 10/8/2023, tại Trường Đại học Công nghệ GTVT đã tổ chức Đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn cho NCS. Hoàng Thị Hương Giang về đề tài “Nghiên cứu sử dụng Graphene oxide cải thiện tính chất cơ lý bê tông nhựa trong điều kiện Việt Nam”.

Tham dự buổi bảo vệ gồm có 7/7 thành viên trong Hội đồng, đại diện cơ sở đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, Khoa Công trình cùng các nhà khoa học trong và ngoài Trường.

Các thành viên Hội đồng nhất trí về kết quả học tập và các điều kiện để luận án được đưa ra đánh giá ở cấp đơn vị chuyên môn. Sau khi NCS trình bày kết quả luận án các phản biện, thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá, thảo luận về các kết quả nghiên cứu của luận án. Hội đồng đánh giá luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, có tính mới và có ý nghĩa thực tiễn.

Hội đồng (7/7 thành viên) đồng ý đề nghị luận án được đưa ra đánh giá cấp Trường sau khi đã chỉnh sửa và hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng.

Thay mặt cơ sở đào tạo, TS. Nguyễn Văn Lâm – Phó Hiệu trưởng phát biểu ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của NCS. Hoàng Thị Hương Giang trong thời gian tham gia đào tạo, đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án và cảm ơn tập thể hướng dẫn, các nhà khoa học trong và ngoài Trường đã tận tính giúp đỡ trong suốt thời gian qua.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ:


Các tập tin đính kèm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *