Mẫu Lý lịch khoa học, thông tin phục vụ mở ngành thạc sĩ năm 2016

Thực hiện chủ trương của Nhà trường về việc xây dựng đề án đề nghị cho phép mở ngành đào tạo trình độ thạc sỹ các ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tổ chức và quản lý vận tải, Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ. Nhà trường yêu cầu Khoa Công trình, Khoa Kinh tế vận tải, các Tiểu ban xây dựng chương trình đào tạo và các cán bộ, giảng viên có tên trong danh sách kèm theo triển khai, thực hiện các nội dung sau:

1. Hoàn thiện danh sách thông tin cán bộ cơ hữu tham gia đào tạo thạc sĩ (mẫu 1);

2. Liệt kê các đề tài nghiên cứu khoa học, các bài báo, công trình công bố liên quan đến ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tổ chức và quản lý vận tải, Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ (mẫu 2);

– Với đề tài nghiên cứu khoa học nộp minh chứng kèm theo bao gồm: quyết định giao đề tài, biên bản nghiệm thu (photo công chứng 03 bản).

– Với các bài báo: In trang bìa, trang phụ lục và trang đầu, trang cuối của bài báo (03 bản).

– Với công trình công bố là giáo trình: Kèm theo quyết định thẩm định giáo trình (03 bản).

3. Liệt kê các định hướng nghiên cứu đề tài luận văn và số lượng học viên có thể tiếp nhận (mẫu 2).

4. Nộp Lý lịch khoa học (in 01 mặt, ký tên, thời gian khai lý lịch lấy từ ngày 15-29/02/2016 ; phần xác nhận của Trường và đóng dấu phòng Đào tạo Sau đại học sẽ hoàn thiện) (mẫu 3).

5. Nộp 03 bản photo công chứng bằng Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ.

Nhận được thông báo này yêu cầu các đơn vị, cá nhân có tên trên triển khai thực hiện, nộp bản cứng và bản mềm (nếu có) theo đơn vị về Phòng Đào tạo Sau đại học (theo địa chỉ: phongdtsdh@utt.edu.vn) trước ngày 12/03/2016.2


Các tập tin đính kèm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *