Các ngành đào tạo thạc sĩ

TT Mã số Ngành/ Chuyên ngành Chương trình đào tạo
1 60580205 Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông
– Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô Xem chi tiết
– Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu hầm Xem chi tiết
2 60520116 Kỹ thuật cơ khí động lực Xem chi tiết
3 60580208 Kỹ thuật xây dựng Công trình DD&CN Xem chi tiết
4 60340301 Kế toán Xem chi tiết
5 60340102 Quản trị kinh doanh Xem chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *