Nhiệm vụ giao ban tháng 10 năm 2015

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

Số: 2652A/TB-ĐHCNGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

Kết quả cuộc họp giao ban tháng 10 năm 2015

Để báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và giao nhiệm vụ tháng 11, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tổ chức họp giao ban tháng 10 với những nội dung sau:

Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 23 tháng 10 năm 2015.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 nhà H3.

Thành phần: Các đồng chí cán bộ chủ chốt từ bộ môn trở lên.

Chủ trì: PGS.TS. Đào Văn Đông – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.

Thư ký: Đồng chí Đỗ Quốc Hùng – Tổ trưởng Tổ Hành chính – Văn thư, Phòng Hành chính – Quản trị.

1. Hiệu trưởng biểu dương các đơn vị và cá nhân có thành tích nổi bật

Mở đầu cuộc họp giao ban, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng biểu dương các đơn vị, cá nhân có thành tích nổi bật.

– Lãnh đạo các đơn vị đã làm rất tốt nhiệm vụ trong thời gian tổ chức cho hơn 800 sinh viên của khóa 66 (đợt 1) lên Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc học GDQP và GDTC.

– Bộ môn GDQP và Bộ môn GDTC đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy cho hơn 800 sinh viên của khóa 66 (đợt 1) lên Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc học GDQP và GDTC.

– Thầy Vương Văn Sơn (Phó Trưởng phòng Đào tạo) và thầy Đinh Thành Trung (Tổ phó Tổ Ký túc xá, Trung tâm DVĐS) đã sâu sát và quản lý tốt ngoài giờ lên lớp của hơn 800 sinh viên khóa 66 (đợt 1) thuộc Cơ sở đào tạo Hà Nội trong suốt thời gian (6 tuần) học GDQP và GDTC tại Cơ sở  đào tạo Vĩnh Phúc.

– Các GVCN, đặc biệt là thầy Phạm Trọng Hiển, Lê Quang Việt, Kiều Doãn Hà đã đóng góp tích cực và hoàn thành tốt công tác GVCN do Nhà trường giao.

– Khoa Cơ khí, đặc biệt đồng chí Nguyễn Quang Anh (Trưởng khoa) đã chủ động chỉ đạo làm tốt chương trình đào tạo.

– Phòng Đào tạo sau đại học, đặc biệt đồng chí Trần Thanh An (Phó Trưởng phòng phụ trách phòng) đã phối hợp với các đơn vị và làm tốt chương trình đào tạo sau đại học.

– Phòng KHCN và HTQT đã làm tốt công tác tổ chức Hội nghị KHCN Giao thông vận tải lần thứ III.

– Ban nữ công Nhà trường và đồng chí Trần Văn Bình (Chủ tịch Công đoàn) đã tổ chức thành công cho nữ cán bộ, viên chức 3 cơ sở đào tạo đi tham quan tại làng du lịch Bản Lác – Mai Châu – Hòa Bình.

– Khoa Đào tạo tại chức đã làm tốt công tác quảng bá tuyển sinh đào tạo ngắn hạn.

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 và kế hoạch công tác tháng 11 năm 2015

2.1 Khoa Kinh tế – Vận tải

– Về việc rà soát mục tiêu chương trình đào tạo: Khoa đã lựa chọn chương trình đào tạo Khai thác vận tải đa phương thức và Logistic; bộ môn Vận tải sắt – bộ đã rà soát xong và gửi cho các giảng viên có kinh nghiệm cho ý kiến đóng góp, dự kiến trước ngày 10/11 sẽ thông qua Hội đồng khoa.

– Về việc đăng ký học Ngoại ngữ: Hiện nay, khối lượng công việc của Khoa lớn (vượt định mức), phần lớn giảng viên đang độ tuổi nuôi con nhỏ, nên việc đăng ký học tiếng Anh trong thời điểm hiện tại là khó khăn.

– Về thiết bị: Khoa có một phòng thực hành kế toán với 36 máy tính, hiện nay, giảng viên của tổ kế toán thay nhau quản lý, dẫn đến sự quản lý trong phòng sẽ khó khăn. Đề nghị Nhà trường tạo điều kiện cho bộ môn thêm 1 định biên chuyên trách quản lý phòng thực hành.

– Về công tác thi: Đề nghị Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo phối hợp tốt hơn nữa với các bộ môn, khoa.

2.2. Khoa Công trình

– Về việc rà soát chương trình đào tạo: Khoa chọn chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng cầu đường bộ.

– Về việc học tiếng Anh:

+ Lớp Cầu đường Anh khóa 65 đang học;

+ K62 đã có 60 sinh viên đăng ký;

+ Đang triển khai một số lớp cho K63, K64, K65;

+ Giáo viên đã đăng ký nhưng số lượng không nhiều.

– Bộ môn Đo đạc khảo sát công trình: Thời lượng của các học phần thay đổi nhưng tổng thời lượng không đổi.

– Tổ chức thực hiện học phần thực hành trắc địa; thực tập khảo sát thiết kế cầu đường, để chất lượng thực hành đồng đều hơn giữa các sinh viên.

– Chuẩn bị cho khóa 62 làm đồ án tốt nghiệp: Xây dựng đồ án có chuyên đề để bổ trợ kiến thức về xây dựng cầu, đường, thí nghiệm, trắc địa, tin học, dự kiến 7/12/2015 giao đồ án tốt nghiệp.

2.3. Khoa Công nghệ thông tin

– Về việc rà soát mục tiêu chương trình đào tạo: Khoa chọn chuyên ngành Điện tử viễn thông để chỉnh lý lại đề cương, ngoài ra còn có thêm chuyên ngành Hệ thống thông tin.

– Liên quan đến các thiết bị thực hành: Chuyên ngành điện tử viễn thông hiện nay có một tổng đài, Khoa đề nghị Nhà trường trang bị thêm thiết bị (tổng đài và ăng ten) hoặc tổ chức chia lớp thành nhiều nhóm để dễ bố trí học thực hành.

– Đề tài tốt nghiệp: Khoa đã chọn và xây đựng đề tài đồ án tốt nghiệp.

2.4. Khoa Cơ khí

– Về việc rà soát mục tiêu chương trình đào tạo: Khoa đã chọn chuyên ngành Cơ khí ô tô.

– Đổi mới lại chương trình đào tạo của 3 hệ: Đại học, Liên thông và Cao đẳng của chuyên ngành Cơ khí ô tô, sau đó sẽ tiếp tục đổi mới cho các chuyên ngành đào tạo khác của Khoa.

– Kết hợp với Trung tâm Công nghệ cơ khí rà soát lại các thiết bị thực hành, thí nghiệm để phối hợp trong công tác đào tạo.

– Động viên các giảng viên trong Khoa đi học nâng cao trình độ ngoại ngữ.

2.5. Phòng Tổ chức cán bộ

– Phối hợp với các đơn vị hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, thống nhất cả 3 cơ sở.

– Về văn bản: Nhà trường đã mời Chuyên viên của Bộ GTVT về tập huấn hướng dẫn kỹ năng soạn thảo văn bản cho cán bộ làm hành chính và giảng viên kiêm nhiệm thuộc các khoa, trung tâm và phòng chức năng, nhưng trong quá trình soạn thảo văn bản, các đơn vị chưa thực hiện đúng quy trình;

– Sự phối hợp giữa các đơn vị có lúc chưa thống nhất.

– Trong công tác quản lý: Phải thẳng thắn, mạnh dạn, dám xử lý, nếu vi phạm sẽ bị hạ bậc thi đua vào phân loại lao động hằng tháng.

2.6. Thư viện

– Số hóa các tài liệu nội bộ trong Trường, Phòng KHCN và HTQT chuyển file điện tử cho Thư viện về các giáo trình của các giảng viên biên soạn.

– Xây dựng kế hoạch tài chính năm học: Đề nghị Phòng Đào tạo cung cấp chương trình đào tạo cho Thư viện để Thư viện dự trù sách tham khảo và giáo trình chuẩn bị in ấn.

– Đã động viên nhân viên của Thư viện đăng ký đi học nâng cao trình độ ngoại ngữ.

– Một số nhân viên của Thư viện đã học xong chương trình đào tạo thạc sĩ, đề nghị Nhà trường bố trí cho thỉnh giảng.

– Hoạt động phong trào: Phải thống kê, tổng kết, đánh giá để động viên kịp thời các đơn vị làm tốt.

– Việc sử dụng các trang thiết bị phải đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

– Công tác đào tạo ngắn hạn:

+ Đề nghị tính khối lượng năm học cho giáo viên kiêm nhiệm tham gia giảng dạy lái xe.

+ Trung tâm đào tạo lái xe phải có quy chế cho giáo viên kiêm nhiệm.

2.7. Phòng KHCN và HTQT

– Công tác quản lý, sử dụng máy chiếu:

+ Ngày 14/10/2015 đã tổ chức tập huấn cho 60 cán bộ, giảng viên cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc về cách thức sử dụng máy chiếu.

+ Đề nghị cán bộ quản lý giảng đường giao nhận điều khiển máy chiếu trực tiếp cho giảng viên.

– Công tác chuẩn bị bộ phim về 70 năm thành lập Trường:

+ Đã hoàn thành kịch bản phim và đã quay lại các cảnh quay tại Trường.

+ Hiện nay đang trong quá trình biên tập nội nghiệp.

+ Hoàn thành trước 10/11/2015.

– Công tác quản lý giáo trình:

+ Trước đây khi thực hiện dự án JICA phòng KHCN-HTQT đã được giao quản lý 21 đầu sách thuộc dự án, đến nay dự án đã hoàn thành, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường, Phòng KHCN-HTQT đề xuất chuyển công tác quản lý biên tập giáo trình cho Phòng Đào tạo để tổ chức in ấn cho Thư viện.

+ Trước 31/10 Phòng KHCN-HTQT sẽ chuyển toàn bộ file các giáo trình đã được nghiệm thu cho Thư viện để in giáo trình nội bộ.

2.8. Phòng Hành chính – Quản trị

– Phòng đã kết hợp với Đoàn thanh niên sắp xếp lại bàn ghế của các khu giảng đường.

– Công tác vệ sinh:

+ Đã làm việc với Công ty vệ sinh nhưng vẫn không cải thiện được nhiều.

+ Đã mời một số Công ty vệ sinh về để làm việc.

– Công tác cấp nước phục vụ cho các khu giảng đường tương đối tốt.

– Điều khiển máy chiếu và micro tại các phòng học: Đề nghị các giảng viên phải đến trực tiếp gặp nhân viên trực giảng đường, tại phòng nghỉ của giáo viên để nhận và bàn giao.

– Công tác Phòng cháy chữa cháy (PCCC): Đề nghị các đồng chí lãnh đạo các đơn vị nhắc nhở CB-GV-NV của mình về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy.

2.9. Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

– Công tác Cựu sinh viên: Đã triển khai các kế hoạch cũng như thông tin cho các Cựu sinh viên kế hoạch gặp mặt.

– Tăng cường sự chỉ đạo của Nhà trường đối với công tác Cựu sinh viên.

– Tình trạng sinh viên thực tập: Cần chấn chỉnh việc quản lý sinh viên ngoài công trường, giáo viên hướng dẫn cần thường xuyên bám sát hơn nữa.

– Nên giao hướng dẫn thực tập cho giáo viên của Xưởng Công trình

– Xét giáo viên chủ nhiệm (tại Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc): Hồ sơ của GVCN còn mang tính chất khống chế, một số giáo viên không nộp hồ sơ GVCN.

2.10. Phòng Thanh tra giáo dục

– Phòng đã tiến hành kế hoạch thanh tra, nhưng thanh kiểm tra giảng dạy thực hành chưa thực hiện được.

– Đã thanh tra theo kế hoạch ở Khoa Công trình, sắp tới Phòng sẽ tiếp tục thanh kiểm tra ở các khoa khác.

– Giờ giấc, việc đeo thẻ ở các đơn vị phòng, ban, khoa, trung tâm đã có chuyển biến.

2.11. Ban Xây dựng cơ bản

– Đề nghị cho cải tạo, nâng cấp các nhà vệ sinh đã xuống cấp.

– Xây dựng sân chơi mới ở Cơ sở đào tạo Hà Nội: Ban XDCB đã tham gia giám sát.

– Bể nước ở cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc: Nên thuê đơn vị có chuyên môn để xây dựng.

2.12. Đoàn Thanh niên

– Công tác sinh viên hướng tới 70 năm thành lập Trường.

+ Triển khai hoạt động VHVN-TDTT, giải bóng đá sinh viên tại cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, giáo viên ngành Cơ khí Hà Nội.

+ Tổ chức Hội thảo – Kỹ năng phỏng vấn thành công, sinh viên giao lưu các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng.

+ Triển khai hoạt động cựu sinh viên.

– Đề nghị Nhà trường tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng, lắp đặt hệ thống chiếu sáng; lắp đặt ghế đá, đặt cây xanh, cây cảnh tại khu sân chơi mới (sân TDTC ở Hà Nội).

– Đoàn thanh niên và Hội sinh viên tiếp tục tổ chức hoạt động TDTT, giải bóng đá của sinh viên các khoa: Công nghệ thông tin, Đào tạo tại chức và Công trình.

– Phối hợp Công đoàn tổ chức hoạt động chào mừng 70 năm thành lập Trường.

– Tổ chức ra quân, đảm bảo trật tự ATGT thành phố Hà Nội; hoạt động tình nguyện; hiến máu nhân đạo.

2.13. Phòng Tài chính – Kế toán

– Đã tập hợp 3 Cơ sở để điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ và sớm ban hành.

– Đầu tháng 9/2015 Phòng đã gửi quy trình thanh toán cho các đơn vị, đề nghị các đơn vị đọc, tham gia góp ý và gửi lại cho Phòng để Phòng sớm có kế hoạch triển khai.

– Về đề tài khoa học: Đề nghị các chủ nhiệm đề tài sắp xếp, hoàn thiện hồ sơ để giải ngân.

2.14. Cơ sở đào tạo Thái Nguyên

– Cơ sở vật chất: Nhà lưu trú cho CB-GV-NV và Ký túc xá đã xuống cấp.

– Đã triển khai công tác Cựu sinh viên và chuẩn bị kỷ niệm 20/11 và 29/11 ở Cơ sở đào tạo Thái Nguyên.

– Công tác đào tạo kỹ năng mềm: Cơ sở vẫn tiếp tục vận động sinh viên học kỹ năng mềm và học ngoại ngữ.

– Tuyển sinh hệ liên thông: Cơ sở tiếp tục tuyển sinh và cố gắng đầu tháng 11/2015 có 100 thí sinh đăng ký, đề nghị Nhà trường cho tổ chức thi tại cơ sở đào tạo Thái Nguyên.

2.15. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Long

– Triển khai thực hiện thanh toán thừa giờ, mục tiêu thanh toán nhanh, đúng, hợp lý.

– Chuẩn bị thanh toán thừa giờ của năm học 2014 – 2015: Nhà trường đã có bản dự thảo, đề nghị các khoa góp ý.

2.16. Phó Hiệu trưởng Vũ Ngọc khiêm

– Nên khai thông cổng thông tin điện tử của Nhà trường, đề nghị đồng chí Trưởng Khoa Công nghệ thông tin:

+ Liên hệ và kết nối với phòng HC-QT để thông báo trước.

+ Nhà trường phải có kế hoạch làm việc với các khoa.

– Phòng HC-QT: Chuẩn bị phòng học cho sinh viên của hai lớp Cầu đường Anh và Cầu đường Pháp khóa 66 tại tầng 2 nhà A5.

– Khoa Công trình và Trung tâm Công nghệ cơ khí chuẩn bị phòng thí nghiệm và vệ sinh, sắp xếp lại phòng để chuẩn bị tuần sau (sáng thứ hai ngày 26/10) đón đoàn từ Pháp sang tham quan.

2.17. Công đoàn

– Thanh toán tiền thừa giờ của năm học 2014 – 2015 tương đối kịp thời.

– Đề nghị thanh toán thừa giờ theo học kỳ, các khoa phải phối hợp chặt chẽ thực hiện đúng quy trình thanh toán.

– Kỷ niệm 70 năm thành lập Trường: Đã xây dựng quy trình tổ chức điều hành trong lễ kỷ niệm.

– Nhà trường ghép lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường vào cùng ngày 20/11.

– Khen thưởng:

+ Chính quyền: Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng nhất.

+ Công bố các quyết định khen thưởng của Bộ cho các cá nhân tại lễ kỷ niệm.

– Các hoạt động chào mừng: Chủ yếu là hoạt động giao lưu, cắm trại và tổ chức giải bóng đá CB-GV-NV và sinh viên trên tinh thần xã hội hóa.

– Cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy: Vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

3. Chỉ đạo của Hiệu trưởng về nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2015

3.1. Nhiệm vụ trọng tâm

Giao cho phó Hiệu trưởng Vũ Ngọc Khiêm chủ trì, chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau

– Chỉ đạo Phòng HC-QT mua sắm bàn ghế cho năm học 2015 – 2016.

– Hàng năm đánh giá hiệu quả của các trang thiết bị.

– Sớm ban hành kế hoạch để triển khai xây dựng hai giảng đường C2, C3.

– Chỉ đạo xây dựng lộ trình cải tạo, chống xuống cấp cơ sở vật chất cho phù hợp.

Giao cho Chủ tịch Công đoàn Trần Văn Bình chủ trì, phố hợp với Phó Hiệu trưởng Vũ Ngọc Khiêm và phó Hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Long

– Xây dựng kịnh bản, chuẩn bị cho công tác 70 năm thành lập Trường.

Giao cho phòng Công tác HSSV

– Phối hợp với Cơ sở đào tạo Thái Nguyên và Vĩnh Phúc để triển khai Hội nghị gặp mặt Cựu sinh viên ở Cơ sở đào tạo Thái Nguyên và Vĩnh Phúc.

Giao cho phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo

– Xây dựng kế hoạch thi lại cho hợp lý.

– Rà soát và kiểm tra lại quy trình coi, chấm thi và nộp điểm thi đảm bảo đúng tiến độ.

Giao cho phòng HC-QT

– Kiểm tra và rà soát lại toàn bộ các trang thiết bị PCCC.

– Phải có giải pháp quản lý tốt về tài sản cố định như máy chiếu, điều hòa v.v. ở các khu giảng đường.

Giao cho Lãnh đạo của các đơn vị

– Xây dựng kế hoạch công tác năm gửi về phòng Tài chính – Kế toán trước ngày 31/10/2015

– Chịu trách nhiệm cử người của Khoa thành thạo công tác thực hành, thí nghiệm trước ngày 31/11/2015

– Phải gắn trách nhiệm vào công tác Phòng cháy chữa cháy, nếu có nguy cơ phải báo ngay.

– Khẩn trương rà soát lại công tác quản lý thực tập, thực hành

– Phải có trách nhiệm tham gia kiểm tra, giám sát, nhắc nhở CB-GV-NV của mình về các mặt: Ứng xử, văn hóa công sở và trách nhiệm công việc trong khi làm việc.

Giao cho khoa Công nghệ thông tin

– Lập kế hoạch đề xuất mua tổng đài và ăng ten phục vụ thực hành.

– Tổ chức tập huấn cho các đơn vị về cổng thông tin điện tử

– Khai trương cổng  thông tin điện tử trong đầu tháng 11/2015

3.2. Nhiệm vụ cụ thể

Công tác tổ chức cán bộ

– Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức của Nhà trường.

– Khuyến khích lãnh đạo các đơn vị tham gia giảng dạy.

– Lãnh đạo của các khoa, đơn vị báo cáo về tình hình cán bộ, giảng viên tham gia khóa học tiếng Anh.

– Các bộ môn, khoa, đơn vị chấn chỉnh việc tổ chức đào tạo, thực hiện quy chế lao động.

Công tác chuyên môn nghiệp vụ

– Giao Phòng TCCB:

+ Khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, trên cơ sở thống nhất quản lý cả 3 cơ sở đào tạo của Trường.`

+ Khẩn trương xây dựng quy trình quản lý văn bản nội bộ.

Công tác tài chính

– Giao Phòng Tài chính – Kế toán:

+ Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, cố gắng hoàn thành trong tháng 11/2015.

+ Sớm xây dựng, ban hành quy trình thanh toán.

+ Nhà trường dự kiến chi phúc lợi 2.500.000 đồng/người cho ngày 20/11/2015 và 29/11/2015 (kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường và 54 năm ngày Bác Hồ về thăm Trường).

Công tác đào tạo

– Chuyển 800 sinh viên của khóa 66 (đợt 1) đã học xong GDQP và GDTC ở cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc về cơ sở đào tạo Hà Nội.

– Giao cho Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Long: Rà soát và chỉ đạo các phòng ban chức năng để chuyển các em sinh viên khóa 66 (đợt 1) về Hà nội một cách an toàn.

– Tiếp tục đưa đợt 2 sinh viên của khóa 66 tại cơ sở đào tạo Hà Nội lên Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc học GDQP và GDTC.

– Chương trình đào tạo Thạc sĩ: Khuyến khích CB-GV-NV trong Trường đăng ký học thạc sĩ tại Trường.

– Xây dựng dự thảo về quy chế đào tạo ngắn hạn.

– Mỗi khoa chọn ra một chương trình đào tạo (một học phần) để làm thí điểm.

– Đảm bảo chất lượng cho khóa 62 hệ đại học: Đề nghị Khoa Công trình và Khoa Cơ khí sớm kiểm tra chất lượng theo chuẩn đầu ra.

– Giao lãnh đạo các khoa, bộ môn: Rà soát lại các trang thiết bị thực hành, thí nghiệm khoa, bộ môn đang quản lý, trong một bộ môn phải có một giáo viên sử dụng thành thạo các trang thiết bị thực hành, thí nghiệm bộ môn đang sử dụng.

– Giao cho khoa Công trình, Kinh tế, Công nghệ thông tin phải rà soát để được bổ sung xong chương trình đào tạo trước 20/11.

– Giao cho khoa Công trình và khoa Cơ khí khẩn trương tiến hành công tác chuyên môn để đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, đặc biệt chú trọng đến khóa 62.

Công tác cơ sở vật chất

– Công tác vệ sinh: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, đặc biệt các khu tập trung số lượng lớn sinh viên.

– Chú ý sắp xếp bàn ghế của các giảng đường, phục vụ đủ nước uống cho sinh viên.

– Giao Phòng HC-QT kiểm tra và rà soát lại công tác Phòng cháy chữa cháy trong Nhà trường.

Công tác xây dựng cơ bản

– Triển khai cải tạo và sửa chữa bể nước ở Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.

– Cân đối tài chính đầu tư sửa chữa hai nhà giảng đường C2, C3 Cơ cở Hà Nội.

– Xây dựng phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh ở các khu giảng đường.

Công tác chuẩn bị 70 năm thành lập Trường và 54 năm ngày Bác Hồ về thăm Trường

– Ban Giám hiệu và Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Trường, tập trung vào các vấn đề sau:

+ Chuẩn bị công tác khen thưởng.

+ Chuẩn bị công tác gặp mặt Cựu sinh viên.

+ Hình thành ngay danh sách khách mời.

+ Băng rôn, khẩu hiệu, in ấn.

+ Phim phóng sự.

– Nhà trường đã chủ trương tổ chức buổi gặp mặt Cựu sinh viên, giao cho các đồng chí Chủ tịch Công đoàn của các phòng, ban, khoa, trung tâm tổ chức đón tiếp./.

Nơi nhận:

– Các đồng chí trong BGH
– Công đoàn, Đoàn TN
– Các đơn vị
– Lưu VT, HC-QT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PGS.TS. Đào Văn Đông

THƯ KÝ

(Đã ký)

 

Đỗ Quốc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *