Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2018 (tháng 12/2018).

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học;

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2018 (tháng 12/2018).

Các thông tin chi tiết về tuyển sinh như sau:

I. CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

1. Các ngành, chuyên ngành tuyển sinh:

– Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông:

+ Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô.

+ Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu – hầm.

– Ngành Kỹ thuật xây dựng;

+ Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

– Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực:

+ Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô.

– Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy;

+ Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật xây công trình thủy.

– Ngành Quản trị kinh doanh;

+ Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp.

– Ngành Kế toán;

+ Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.

– Ngành Tổ chức và quản lý vận tải;

+ Chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải.

– Ngành Quản lý xây dựng;

+ Chuyên ngành Quản lý xây dựng.

– Ngành Quản lý kinh tế.

+ Chuyên ngành Quản lý kinh tế.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018: 400 học viên.

II. NỘI DUNG TUYỂN SINH

1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.

2. Điều kiện dự thi:

Người dự thi cần thoả mãn một trong các điều kiện sau đây:

– Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ không phải học bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển. Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ phải học bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển;

– Ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ (Phụ lục I). Danh mục các học phần bổ sung kiến thức đối với ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi (Phụ lục II).

– Trường hợp người có bằng tốt nghiệp ngành khác đăng ký dự thi vào ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản trị, quản lý thì phải có tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi.

3. Thời gian đào tạo: Đào tạo tập trung 1,5 năm với khối kỹ thuật, 2 năm với khối kinh tế.

4. Các môn thi tuyển:

Các môn thi tuyển cho từng chuyên ngành cụ thể như sau:

TT

Chuyên ngành

Môn cơ bản

Môn cơ sở

Ngoại ngữ

1

Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô

Toán

Cơ học đất

Tiếng Anh

2

Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu – hầm

Toán

Cơ học đất

Tiếng Anh

3

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Toán

Cơ học kết cấu

Tiếng Anh

4

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Toán

Lý thuyết ô tô  máy kéo

Tiếng Anh

5

Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Toán

Thủy lực

Tiếng Anh

6

Quản trị doanh nghiệp

Toán

Quản trị DN

Tiếng Anh

7

Kế toán doanh nghiệp

Toán

Kế toán DN

Tiếng Anh

8

Tổ chức và quản lý vận tải

Toán

Kinh tế vận tải

Tiếng Anh

9

Quản lý xây dựng

Toán

Kinh tế xây dựng

Tiếng Anh

10

Quản lý kinh tế

Toán

Quản trị học

Tiếng Anh

Môn ngoại ngữ (tiếng Anh): theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Thí sinh có năng lực ngoại ngữ thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (tiếng Anh) được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

– Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam (tiếng Anh);

– Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài (tiếng Anh);

– Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục III) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận;

5. Đối tượng và chính sách ưu tiên:

a) Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh nếu thuộc một trong những đối tượng sau:

– Có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

– Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

– Con liệt sĩ;

– Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

– Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;

– Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

b) Chính sách ưu tiên:

Thí sinh dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng một điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi (môn cơ bản, môn cơ sở ngành).

6. Hồ sơ dự thi gồm:

a) Phiếu dự tuyển và đơn xin dự tuyển (thí sinh có thể download trên website của Trường tại địa chỉ http://sdh.utt.edu.vn).

b) Bản sao công chứng văn bằng tốt nghiệp đại học và giấy chứng nhận kết quả học tập (bảng điểm); (*)

c) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập của bệnh viện đa khoa từ cấp quận, huyện trở lên (có thời hạn trước 06 tháng tính từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ dự thi);

d) Giấy khai sinh (bản sao);

e) Bản sao giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có); (*)

f) Bản sao giấy tờ hợp pháp về đối tượng miễn ngoại ngữ (nếu có); (*)

g) 04 ảnh 3×4.

Lưu ý: Các mục (*) khi nộp hồ sơ thí sinh mang theo bản chính để đối chiếu. Hồ sơ do Nhà trường phát hành.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM DỰ THI, ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG KIẾN THỨC

1. Thời gian thi:

Kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2018 của Trường Đại học Công nghệ GTVT dự kiến được tổ chức vào ngày 15,16/12/2018.

2. Địa điểm dự thi:

Trường Đại học Công nghệ GTVT – Số 54 – Phố Triều Khúc – Phường Thanh Xuân Nam – Quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội.

3. Ôn tập và bổ sung kiến thức:

Thời gian ôn tập và bổ sung kiến thức dự kiến từ ngày 10/10/2018 đến ngày 10/11/2018.

IV. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 25/7/2018 đến ngày 15/11/2018.

2. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

– Tại Phân hiệu Hà Nội: Phòng Đào tạo Sau đại học – Phòng 207, Nhà H1 – Trường Đại học Công nghệ GTVT  Số 54  Phố Triều Khúc  Phường Thanh Xuân Nam  Quận Thanh Xuân  TP. Hà Nội – Điện thoại: 0243.2222.865

– Tại cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc: Văn phòng một cửa – Tầng 1, Nhà H1  Trường Đại học Công nghệ GTVT  Số 278 Đường Lam Sơn  Phường Đồng Tâm  TP. Vĩnh Yên  tỉnh Vĩnh Phúc  Điện thoại: 0211.3867.404 (gặp cô Phượng).

– Tại cơ sở đào tạo Thái Nguyên: Phòng Đào tạo  Trường Đại học Công nghệ GTVT  Đường Phú Thái  Phường Tân Thịnh  TP. Thái Nguyên  Tỉnh Thái Nguyên  Điện thoại: 0208.3856.545 (gặp thầy Tuấn).

 (Lưu ý: Nhà trường chỉ nhận khi hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu. Hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại).

V. DỰ KIẾN THỜI ĐIỂM CÔNG BỐ KẾT QUẢ TUYỂN SINH, KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

1. Công bố kết quả tuyển sinh: từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018.

2. Khai giảng khóa học: từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019.

VI. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ    

Phòng Đào tạo Sau đại học (Phòng 207, Nhà H1) – Trường Đại học Công nghệ GTVT – Số 54 – Phố Triều Khúc – Phường Thanh Xuân Nam – Quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243.2222.865.   Email: phongdtsdh@utt.edu.vn

Thông tin chi tiết xem tại Website http://utt.edu.vn hoặc  http://sdh.utt.edu.vn.

 


Các tập tin đính kèm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *