• Lễ Khai giảng Cao học khóa 4.2 và trao bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2019