• Trường Đại học Công nghệ GTVT từng bước khẳng định uy tín, chất lượng trong công tác tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ