• Trường Đại học Công nghệ GTVT được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục