• Trường Đại học Công nghệ GTVT được công nhận là trường đạt tiêu chuẩn chất lượng