Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng: TS. Trần Thanh An
Phụ trách chung và các công tác:

  • Tổ chức, nhân sự
  • Chiến lược phát triển
  • Tài chính
  • Tuyển sinh
  • Văn bằng, chứng chỉ
  • Hợp tác quốc tế
  • Văn bản, quy chế đào tạo
  • Hệ thống thông tin, phần mềm quản lý đào tạo SĐH

Email: antt@utt.edu.vn

Điện thoại: (04)-32222865

 

Các chuyên viên đảm trách mảng chuyên môn:

Nội dung công việc CB phụ trách
1. Đào tạo thạc sĩ
1.     Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi

2.     Kế hoạch học, TKB, phòng học các lớp khối kỹ thuật

3.     Đề án mở ngành

4.     Website

5.     Xử lý hồ sơ tuyển sinh

6.     Hợp đồng đào tạo các lớp khối kỹ thuật

7.     Quản lý hồ sơ học viên khối kỹ thuật

Phan Huy Thục
Email: huythuc.phan@utt.edu.vn
1.     Xử lý gia hạn, thôi học, tạm dừng, học tiếp

2.     Kế hoạch học, TKB, phòng học các lớp khối kinh tế

4.     Đăng ký dự thi tuyển sinh

5.     Thống kê dữ liệu HV (phục vụ thu học phí, kê khai KL…)

6.     Hợp đồng đào tạo các lớp khối kinh tế

7.     Quản lý hồ sơ học viên khối kinh tế

 

 

Đỗ Thanh Long
Email: longdt@utt.edu.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *