Seminar luận án cho nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Thực kế hoạch tổ chức Seminar cho nghiên cứu sinh. Ngày 27/5/2023, Bộ môn Đường bộ – Khoa Công trình tổ chức Seminar cho NCS. Hoàng Thị Hương Giang với đề tài luận án “Nghiên cứu sử dụng graphen oxit (GO) cải thiện tính chất cơ lý bê tông nhựa trong điều kiện Việt Nam”. Tập thể hướng dẫn gồm PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long, TS. Lý Hải Bằng.

Tham dự Seminar có GS.TS. Phạm Cao Thăng, GS.TS. Phạm Huy Khang, GS.TS. Vũ Đình Phụng, GS.TS. Bùi Xuân Cậy, GS.TS. PGS.TS. Lã Văn Chăm, PGS.TS. Nguyễn Quang Phúc… và nhiều nhà khoa học đến từ các trường đại học, các viện nghiên cứu. Sau khi NCS trình bày nội dung luận án, các thành viên trong hội đồng đã đóng góp ý kiến để NCS hoàn thiện luận án với chất lượng cao nhất, đáp ứng yêu cầu đối với luận án tiến sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

Sau đây là một số hình ảnh:

TS. Trần Thanh An – Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học nêu điều kiện Seminar và giới thiệu người điều hành hội nghị
Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Hương Giang trình bày báo cáo

Các nhà khoa học đóng góp ý kiến./.

Các tập tin đính kèm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *