Thông báo Tuyển sinh cao học năm 2015

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014; Thông tư số 16/VBHN-BGDĐT ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 4582/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đào tạo trình độ thạc sĩ;

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo tuyển sinh đào tạo cao học năm 2015 (tháng 12/2015).

Các thông tin chi tiết về tuyển sinh như sau:

I. CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐÀO TẠO

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: Năm 2015 tuyển sinh 105 học viên

2. Các ngành, chuyên ngành đào tạo:

– Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông:

+ Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật xây dựng đường ô tô: 35 học viên

+ Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật xây dựng cầu – hầm:   35 học viên

– Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực:

+ Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô: 35 học viên

II. NỘI DUNG TUYỂN SINH 

1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.

2. Điều kiện về văn bằng dự thi:

Người dự thi cần thoả mãn một trong các điều kiện sau đây:

– Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ không phải học bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển. Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ phải học bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển;

– Ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ (Phụ lục I). Danh mục các học phần bổ sung kiến thức đối với ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi (Phụ lục II).

3. Điều kiện về thâm niên công tác: Những đối tượng hoàn thành chương trình đào tạo đại học chuyên ngành đúng, chuyên ngành phù hợp, chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ được phép dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp.

4. Thời gian đào tạo: Đào tạo tập trung 1,5 năm

5. Các môn thi tuyển gồm:

a) Môn không chủ chốt của ngành, chuyên ngành đào tạo (môn cơ bản);

b) Môn chủ chốt của ngành, chuyên ngành đào tạo (môn cơ sở ngành);

c) Môn ngoại ngữ (tiếng Anh): theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Thí sinh có năng lực ngoại ngữ thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (tiếng Anh) được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

– Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam (tiếng Anh);

– Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài (tiếng Anh);

– Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục III) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận;

d) Danh mục các môn thi tuyển cho từng ngành (Phụ lục IV).

6. Đối tượng và chính sách ưu tiên:

a) Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh nếu thuộc một trong những đối tượng sau:

– Có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

– Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

– Con liệt sĩ;

– Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

– Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;

– Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

b) Chính sách ưu tiên:

Thí sinh dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng một điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi (môn cơ bản, môn cơ sở ngành).

7. Hồ sơ dự thi gồm:

a) Phiếu dự tuyển và đơn xin dự tuyển.

b) Bản sao công chứng văn bằng tốt nghiệp đại học và giấy chứng nhận kết quả học tập (bảng điểm); (*)

c) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập của bệnh viện đa khoa từ cấp quận, huyện trở lên (có thời hạn trước 06 tháng tính từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ dự thi);

d) Bản sao giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có); (*)

e) Bản sao giấy tờ hợp pháp về đối tượng miễn ngoại ngữ (nếu có); (*)

f) 04 ảnh 4 x6 và hai phong bì có dán tem ghi đầy đủ địa chỉ người nhận trên phong bì.

Các mục (*) khi nộp hồ sơ thí sinh mang theo bản chính để đối chiếu. Hồ sơ do Nhà trường phát hành.

III. THI TUYỂN, ĐỊA ĐIỂM DỰ THI

1. Thi tuyển:

– Kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2015 của Trường Đại học Công nghệ GTVT dự kiến được tổ chức vào ngày 26, 27/12/2015;

– Giấy báo dự thi sẽ được gửi cho thí sinh thông qua địa chỉ trên phong bì thư nộp kèm hồ sơ, thời gian gửi giấy báo dự thi trước ngày 30/11/2015.

2. Địa điểm dự thi: Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54- Phố Triều Khúc – Phường Thanh Xuân Nam – Quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội.

IV. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian phát hành hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 21/10/2015 đến 25/11/2015.

2. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau đại học (Phòng 302, Nhà H3) – Trường Đại học Công nghệ GTVT.

3. Thời hạn nộp hồ sơ dự thi:

– Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi (các đối tượng phải học bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển): từ ngày 21/10/2015 đến 10/11/2015;

– Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi: từ ngày 21/10/2015 đến 25/11/2015.

(Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại).

V. ÔN TẬP VÀ HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

Lịch học cụ thể được thông báo tại các bảng tin của Phòng Đào tạo Sau đại học và trên website của Trường Đại học Công nghệ GTVT:  http://utt.edu.vn.

Dự kiến các mốc thời gian như sau:

– Tổ chức học bổ sung kiến thức từ ngày 11/11/2015 đến 15/12/2015, thời gian đăng ký học bổ sung kiến thức từ ngày 21/10/2015 đến 10/11/2015.

– Tổ chức các lớp ôn thi tuyển sinh từ ngày 16/11/2015 đến 20/12/2015, thời gian đăng ký ôn thi từ ngày 21/10/2015 đến 15/11/2015.

VI. DỰ KIẾN THỜI ĐIỂM CÔNG BỐ KẾT QUẢ TUYỂN SINH, KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

1. Thời điểm công bố kết quả tuyển sinh: từ 05/01/2016 đến 20/01/2016.

2. Khai giảng khóa học: từ 15/02/2016 đến 20/02/2016.

VII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ    

Phòng Đào tạo Sau đại học (Phòng 302, Nhà H3) – Trường Đại học Công nghệ GTVT – Số 54 – Phố Triều Khúc – Phường Thanh Xuân Nam – Quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội.

Điện thoại: 043.2222865.   Email: phongdtsdh@utt.edu.vn

Thông tin chi tiết xem tại Website http://utt.edu.vn./.

Nơi nhận: 

– Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
– Bộ GTVT (để b/c);
– Sở giáo dục và Đào tạo các tỉnh (TP);
– Sở giao thông vận tải các tỉnh (TP);
-Lưu: SĐH, VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 (đã ký)

 

PGS.TS. Đào Văn Đông

 

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.


Các tập tin đính kèm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *