Seminar luận án tiến sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông cho cho NCS. Phùng Bá Nhân

Thực kế hoạch tổ chức Seminar cho nghiên cứu sinh. Ngày 06/12/2023, Bộ môn Đường bộ – Khoa Công trình tổ chức Seminar cho NCS. Phùng Bá Nhân với đề tài luận án “Nghiên cứu bê tông nhựa mặt đường sử dụng các loại phụ gia dạng sợi phân tán phù hợp với điều kiện Việt Nam”. Tập thể hướng dẫn gồm TS. Lý Hải Bằng, TS. Nguyễn Minh Khoa.

Tham dự Seminar có GS.TSKH. Nguyễn Thúc Tuyên, GS.TSKH. Nguyễn Xuân Trục, GS.TS. Phạm Cao Thăng, GS.TS. Phạm Huy Khang, GS.TS. Vũ Đình Phụng, GS.TS. Bùi Xuân Cậy, PGS.TS. Nguyễn Hữu Trí, PGS.TS. Lã Văn Chăm, PGS.TS. Nguyễn Quang Phúc, PGS.TS. Trần Thị Kim Đăng… và nhiều nhà khoa học đến từ các trường đại học, các viện nghiên cứu. Sau khi NCS trình bày nội dung luận án, các thành viên trong hội đồng đã đóng góp ý kiến để NCS hoàn thiện luận án với chất lượng cao nhất, đáp ứng yêu cầu đối với luận án tiến sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.


Các tập tin đính kèm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *