Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Hoàng Thị Hương Giang

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo về việc tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Hương Giang.

Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng Graphene oxide cải thiện tính chất cơ lý bê tông nhựa trong điều kiện Việt Nam

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành: 9580205

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long

                               2. TS. Lý Hải Bằng

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Công nghệ GTVT

Thông tin luận án (file đính kèm).


Các tập tin đính kèm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *