Thông tin đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Văn Tiến

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo về việc tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tiến.

Tên đề tài: Ổn định đàn hồi phi tuyến của kết cấu công trình dạng tấm vỏ FG-CNTRC có tính tới các biện pháp tăng cứng.

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt

Mã ngành: 9580206

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Vũ Hoài Nam

                               2. TS. Nguyễn Minh Khoa

Thời gian họp dự kiến: 8h30’, Thứ Sáu ngày 24 tháng 5 năm 2024

Địa điểm:  Phòng họp tầng 3 – Nhà H3

                 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

                 Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.